PI/2019/330 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 367/2015 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 12594/2019-3.3
Podnet: Úprava požiadaviek pre poskytovanie informácií o obsahu biopaliva v automobilovom benzíne a v motorovej nafte spotrebiteľom.
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 14.12.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/330
Dátum začiatku PK: 03.12.2019
Dátum konca PK: 13.12.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 02.12.2019
Ukončenie štádia: 02.12.2019
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 03.12.2019
Ukončenie štádia: 13.12.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 14.12.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)