PI/2019/33 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Etický kódex štátneho zamestnanca

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 3705-2042/2019/OŠS
Podnet: § 21 písm. h) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Šutaj Eštok, Matúš, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 19.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/33
Dátum začiatku PK: 14.02.2019
Dátum konca PK: 18.02.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 14.02.2019
Ukončenie štádia: 14.02.2019
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 14.02.2019
Ukončenie štádia: 18.02.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 19.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)