PI/2019/321 Návrh zákona o náhrade ujmy na zdraví spôsobenej povinným očkovaním

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S15388-2019-OL
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 17.12.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/321
Dátum začiatku PK: 22.11.2019
Dátum konca PK: 16.12.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 21.11.2019
Ukončenie štádia: 21.11.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 22.11.2019
Ukončenie štádia: 16.12.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 17.12.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)