PI/2019/320 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Dane z príjmu
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/018987/2019-721
Podnet: uznesenie vlády SR č. 185/2019 - úloha C.16.
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 15.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/320
Dátum začiatku PK: 29.11.2019
Dátum konca PK: 14.02.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 19.11.2019
Ukončenie štádia: 29.11.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 29.11.2019
Ukončenie štádia: 14.02.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 15.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)