PI/2019/32 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MK-2026/2019-221/1975
Podnet: Úloha B.2. z uznesenia vlády SR č. 26 z 11. januára 2017
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Laššáková, Ľubica
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 21.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/32
Dátum začiatku PK: 14.02.2019
Dátum konca PK: 20.02.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 14.02.2019
Ukončenie štádia: 14.02.2019
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 14.02.2019
Ukončenie štádia: 20.02.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 21.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)