PI/2019/319 Návrh opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: KM-OPVA-2019/8323
Podnet: zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru
Slovenskej informačnej služby
Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 18.11.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/319
Dátum začiatku PK: 18.11.2019
Dátum konca PK: 29.11.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 18.11.2019
Ukončenie štádia: 18.11.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 18.11.2019
Ukončenie štádia: 29.11.2019