PI/2019/317 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Odpady, nakladanie s odpadmi
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 12166/2019-1.8
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 04.12.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/317
Dátum začiatku PK: 13.11.2019
Dátum konca PK: 03.12.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 13.11.2019
Ukončenie štádia: 13.11.2019
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 13.11.2019
Ukončenie štádia: 03.12.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 04.12.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)