PI/2019/316 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Odpady, nakladanie s odpadmi
Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: 12166/2019-1.8
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 13.11.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/316
Dátum začiatku PK: 12.11.2019
Dátum konca PK: 02.12.2019
Dátum ukončenia procesu: 13.11.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 12.11.2019
Ukončenie štádia: 12.11.2019
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 12.11.2019
Ukončenie štádia: 13.11.2019