PI/2019/315 Predbežná informácia k návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 6/2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 100-000-202-396
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 19.11.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/315
Dátum začiatku PK: 08.11.2019
Dátum konca PK: 14.11.2019
Dátum ukončenia procesu: 19.11.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 08.11.2019
Ukončenie štádia: 08.11.2019
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 08.11.2019
Ukončenie štádia: 14.11.2019
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 15.11.2019
Ukončenie štádia: 19.11.2019
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)