PI/2019/313 Návrh vyhlášky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Odpady, nakladanie s odpadmi
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 12034/2019-1.8
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 28.11.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/313
Dátum začiatku PK: 07.11.2019
Dátum konca PK: 27.11.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 07.11.2019
Ukončenie štádia: 07.11.2019
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 07.11.2019
Ukončenie štádia: 27.11.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 28.11.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)