PI/2019/31 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúce servisné poukážky.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Štátna politika práce
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 9271/2019-M_OPVA
Podnet: § 22 ods. 5 a § 23 ods. 9 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 19.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/31
Dátum začiatku PK: 13.02.2019
Dátum konca PK: 18.02.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 13.02.2019
Ukončenie štádia: 13.02.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 13.02.2019
Ukončenie štádia: 18.02.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 19.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)