PI/2019/305 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 14831-P/2019
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Zodpovedný predkladateľ: Hlivák, Miroslav, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 08.11.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/305
Dátum začiatku PK: 29.10.2019
Dátum konca PK: 07.11.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 29.10.2019
Ukončenie štádia: 29.10.2019
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 29.10.2019
Ukončenie štádia: 07.11.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 08.11.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)