PI/2019/302 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 426/2015 Z. z. o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka, o spôsobe posudzovania psychickej spôsobilosti a o previerke fyzickej zdatnosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka, o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby profesionálneho vojaka alebo na výkon funkcie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: SEĽUZ-596-1/2019-OdSP
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 13.11.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/302
Dátum začiatku PK: 29.10.2019
Dátum konca PK: 12.11.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 29.10.2019
Ukončenie štádia: 29.10.2019
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 29.10.2019
Ukončenie štádia: 12.11.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 13.11.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)