PI/2019/301 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Obchodné právo
Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 45046/2019-110
Podnet: Bod B.16. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 491 z 2. októbra 2019 k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 12.11.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/301
Dátum začiatku PK: 28.10.2019
Dátum konca PK: 11.11.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 28.10.2019
Ukončenie štádia: 28.10.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 28.10.2019
Ukončenie štádia: 11.11.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 12.11.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)