PI/2019/299 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alternatívne prijatie nového právneho predpisu upravujúceho konkurz, reštrukturalizáciu a oddlženie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Konkurz a reštrukturalizácia
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 44999/2019-110
Podnet: Bod B.15. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 491 z 2. októbra 2019 k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 11.08.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/299
Dátum začiatku PK: 24.10.2019
Dátum konca PK: 07.11.2019
Dátum ukončenia procesu: 11.08.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 24.10.2019
Ukončenie štádia: 24.10.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 24.10.2019
Ukončenie štádia: 07.11.2019
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 08.11.2019
Ukončenie štádia: 11.08.2020
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)