PI/2019/29 Návrh zákona o informačnom systéme odpadového hospodárstva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 5357/2019-10.1
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 23.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/29
Dátum začiatku PK: 11.02.2019
Dátum konca PK: 22.02.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 11.02.2019
Ukončenie štádia: 11.02.2019
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 11.02.2019
Ukončenie štádia: 22.02.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 23.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)