PI/2019/288 Návrh vyhlášky Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 136/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o služobnom hodnotení

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 7539/24762/2019
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Šutaj Eštok, Matúš, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 18.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/288
Dátum začiatku PK: 15.10.2019
Dátum konca PK: 17.10.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 15.10.2019
Ukončenie štádia: 15.10.2019
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 15.10.2019
Ukončenie štádia: 17.10.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 18.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)