PI/2019/284 Návrh opatrenia MPSVR SR o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 19206/2019-M_OPVA
Podnet: Podľa § 8 ods. 4 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 554/2008 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 16.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/284
Dátum začiatku PK: 11.10.2019
Dátum konca PK: 15.10.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 11.10.2019
Ukončenie štádia: 11.10.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 11.10.2019
Ukončenie štádia: 15.10.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 16.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)