PI/2019/281 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 44542/2019/120
Podnet: Bod B.13. uznesenia vlády Slovenskej republiky z 2. októbra 2019 č. 491
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 23.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/281
Dátum začiatku PK: 09.10.2019
Dátum konca PK: 22.10.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 09.10.2019
Ukončenie štádia: 09.10.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 09.10.2019
Ukončenie štádia: 22.10.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 23.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)