PI/2019/280 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: UNMS/03787/2019-300
Podnet: úloha B.1. uznesenia vlády SR č. 350/2019
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 17.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/280
Dátum začiatku PK: 07.10.2019
Dátum konca PK: 15.10.2019
Dátum ukončenia procesu: 17.10.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 07.10.2019
Ukončenie štádia: 07.10.2019
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 07.10.2019
Ukončenie štádia: 15.10.2019
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 16.10.2019
Ukončenie štádia: 17.10.2019
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)