PI/2019/276 Predbežná informácia k Návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2019, ktorým sa ustanovuje osnova rozšírenej správy audítora pre štatutárny audit bánk a pobočiek zahraničných bánk

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 100-000-191-140
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 07.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/276
Dátum začiatku PK: 25.09.2019
Dátum konca PK: 01.10.2019
Dátum ukončenia procesu: 07.10.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 25.09.2019
Ukončenie štádia: 25.09.2019
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 25.09.2019
Ukončenie štádia: 01.10.2019
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 02.10.2019
Ukončenie štádia: 07.10.2019
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)