PI/2019/274 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej č. 135/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o cestnej technickej kontrole

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 26457/2019/SCDPK/72129
Podnet: § 136 ods. 3 písm. e) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 15.12.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/274
Dátum začiatku PK: 19.09.2019
Dátum konca PK: 02.10.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 19.09.2019
Ukončenie štádia: 19.09.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 19.09.2019
Ukončenie štádia: 02.10.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 03.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)