PI/2019/270 Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 324/2016 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Stavebníctvo a architektúra
Stavebníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 25859/2019/SV
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 17.09.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/270
Dátum začiatku PK: 11.09.2019
Dátum konca PK: 16.09.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 11.09.2019
Ukončenie štádia: 11.09.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 11.09.2019
Ukončenie štádia: 16.09.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 17.09.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)