PI/2019/27 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 8433/2019-M_OPV
Podnet: Úloha č. 5 v mesiaci máj 2019 z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 30.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/27
Dátum začiatku PK: 05.02.2019
Dátum konca PK: 05.03.2019
Dátum ukončenia procesu: 30.04.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 05.02.2019
Ukončenie štádia: 05.02.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 05.02.2019
Ukončenie štádia: 05.03.2019
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 06.03.2019
Ukončenie štádia: 30.04.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)