PI/2019/268 Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z... 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S06648-2019-OL
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 01.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/268
Dátum začiatku PK: 10.09.2019
Dátum konca PK: 30.09.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 10.09.2019
Ukončenie štádia: 10.09.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 10.09.2019
Ukončenie štádia: 30.09.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 01.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)