PI/2019/263 Návrh vyhlášky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 320/2017 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Životné prostredie
Odpady, nakladanie s odpadmi
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 10577/2019-1.8
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 19.09.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/263
Dátum začiatku PK: 05.09.2019
Dátum konca PK: 18.09.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 05.09.2019
Ukončenie štádia: 05.09.2019
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 05.09.2019
Ukončenie štádia: 18.09.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 19.09.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)