PI/2019/261 Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 485/2011 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín v znení vyhlášky č. 117/2013 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Pestovateľstvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 9294/2019-510
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 18.09.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/261
Dátum začiatku PK: 04.09.2019
Dátum konca PK: 17.09.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 04.09.2019
Ukončenie štádia: 04.09.2019
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 04.09.2019
Ukončenie štádia: 17.09.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 18.09.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)