PI/2019/258 Návrh vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín, v znení vyhlášky č. 108/2014 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Štatistiky
Geológia, geodézia, kartografia
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 300-0047/2019
Podnet: Iniciatívny materiál
na základe aktualizačných listov k norme ISO 3166-1.
Zodpovedná inštitúcia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Ballek, Alexander, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 17.09.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/258
Dátum začiatku PK: 03.09.2019
Dátum konca PK: 16.09.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 03.09.2019
Ukončenie štádia: 03.09.2019
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 03.09.2019
Ukončenie štádia: 16.09.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 17.09.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)