PI/2019/251 Návrh vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 188/2018 Z. z. o spotrebiteľskom balení, o fľaši ako odmernej nádobe, o požiadavkách na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení a o požiadavkách na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Metrológia a skúšobníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: UNMS/03173/2019-300
Podnet: úloha B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 350/2019
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 03.09.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/251
Dátum začiatku PK: 22.08.2019
Dátum konca PK: 02.09.2019
Dátum ukončenia procesu: 03.09.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 21.08.2019
Ukončenie štádia: 22.08.2019
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 22.08.2019
Ukončenie štádia: 02.09.2019
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 03.09.2019
Ukončenie štádia: 03.09.2019
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)