PI/2019/246 Návrh zákona o údajoch

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 005175/2019/oLVPA-0001
Podnet: Úloha B.2 z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 104 z 1. marca 2017 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 573 z 13. decembra 2017
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 28.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/246
Dátum začiatku PK: 14.08.2019
Dátum konca PK: 27.08.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 14.08.2019
Ukončenie štádia: 14.08.2019
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 14.08.2019
Ukončenie štádia: 27.08.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 28.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)