PI/2019/245 Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S06648-2019-OL
Podnet: V zmysle § 28 ods. 12 písm. b) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom do 31. decembra 2019 zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na príslušný kalendárny rok
t. j. na rok 2020.
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 24.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/245
Dátum začiatku PK: 14.08.2019
Dátum konca PK: 23.08.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 14.08.2019
Ukončenie štádia: 14.08.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 14.08.2019
Ukončenie štádia: 23.08.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 24.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)