PI/2019/244 Predbežná informácia k Návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 18/2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 100-000-184-317
Podnet: Inicatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 27.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/244
Dátum začiatku PK: 15.08.2019
Dátum konca PK: 21.08.2019
Dátum ukončenia procesu: 27.08.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 14.08.2019
Ukončenie štádia: 15.08.2019
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 15.08.2019
Ukončenie štádia: 21.08.2019
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 22.08.2019
Ukončenie štádia: 27.08.2019
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)