PI/2019/243 Predbežná informácia k Návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2019 o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami, pobočkami zahraničných platobných inštitúcií, inštitúciami elektronických peňazí a pobočkami zahraničných inštitúcií elektronických peňazí

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 100-000-184-476
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 27.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/243
Dátum začiatku PK: 15.08.2019
Dátum konca PK: 21.08.2019
Dátum ukončenia procesu: 27.08.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 13.08.2019
Ukončenie štádia: 15.08.2019
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 15.08.2019
Ukončenie štádia: 21.08.2019
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 22.08.2019
Ukončenie štádia: 27.08.2019
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)