PI/2019/241 Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 244/2019/SEKPS
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 17.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/241
Dátum začiatku PK: 13.08.2019
Dátum konca PK: 16.08.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 13.08.2019
Ukončenie štádia: 13.08.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 13.08.2019
Ukončenie štádia: 16.08.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 17.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)