PI/2019/237 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 23552/2019/SCDPK/61774
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 21.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/237
Dátum začiatku PK: 07.08.2019
Dátum konca PK: 20.08.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 07.08.2019
Ukončenie štádia: 07.08.2019
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 07.08.2019
Ukončenie štádia: 21.08.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 21.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)