PI/2019/231 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Daň z pridanej hodnoty
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/015345/2019-731
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2020
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 16.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/231
Dátum začiatku PK: 02.08.2019
Dátum konca PK: 02.09.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 01.08.2019
Ukončenie štádia: 01.08.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 02.08.2019
Ukončenie štádia: 02.09.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 03.09.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)