PI/2019/227 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č.....2019 Z. z. o riadení projektov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 005013/2019/oLVPA-01
Podnet: § 31 písm. b)
d) a k) v spojení s § 24 ods. 1 písm. j) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krauspe, Patrik
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 20.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/227
Dátum začiatku PK: 30.07.2019
Dátum konca PK: 19.08.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 30.07.2019
Ukončenie štádia: 30.07.2019
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 30.07.2019
Ukončenie štádia: 19.08.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 20.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)