PI/2019/226 Návrh vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Stavebníctvo a architektúra
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 09009/2019/SV/61101
Podnet: Iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 12.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/226
Dátum začiatku PK: 29.07.2019
Dátum konca PK: 09.08.2019
Dátum ukončenia procesu: 12.08.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 26.07.2019
Ukončenie štádia: 26.07.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 29.07.2019
Ukončenie štádia: 09.08.2019
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 10.08.2019
Ukončenie štádia: 12.08.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)