PI/2019/224 Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Lesy a lesné hospodárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 8412/2019-410
Podnet: zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 08.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/224
Dátum začiatku PK: 25.07.2019
Dátum konca PK: 07.08.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 25.07.2019
Ukončenie štádia: 25.07.2019
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 25.07.2019
Ukončenie štádia: 07.08.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 08.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)