PI/2019/222 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Spotrebné dane
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/014842/2019-732
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 01.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/222
Dátum začiatku PK: 24.07.2019
Dátum konca PK: 29.07.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 24.07.2019
Ukončenie štádia: 24.07.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 24.07.2019
Ukončenie štádia: 29.07.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 30.07.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)