PI/2019/22 Návrh opatrenia Protimonopolného úradu Slovenskej republiky z ....... 2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky z 13. marca 2017 č. 1/2017 o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 378/2019/OLPaZV - 476/2019
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Menyhart, Tibor, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 02.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/22
Dátum začiatku PK: 28.01.2019
Dátum konca PK: 04.02.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 28.01.2019
Ukončenie štádia: 28.01.2019
Vlastník aktivity: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 28.01.2019
Ukončenie štádia: 01.02.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 02.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)