PI/2019/217 Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. apríla 2016 č. MF/006250/2016-74, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania v znení opatrenia zo 17. októbra 2018 č. MF/013613/2018-74

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/014989/2019-74
Podnet: uznesenie vlády SR č. 167/2019
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 07.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/217
Dátum začiatku PK: 22.07.2019
Dátum konca PK: 06.08.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 22.07.2019
Ukončenie štádia: 22.07.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 22.07.2019
Ukončenie štádia: 06.08.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 07.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)