PI/2019/213 Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzor žiadosti o poskytnutie príspevku v oblasti civilného letectva a vzory vybraných príloh k tejto žiadosti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Doprava
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 21934/2019/SCL/55848
Podnet: § 16 ods. 9 zákona č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 09.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/213
Dátum začiatku PK: 19.07.2019
Dátum konca PK: 08.08.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 18.07.2019
Ukončenie štádia: 18.07.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 19.07.2019
Ukončenie štádia: 08.08.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 09.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)