PI/2019/212 Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/014270/2019-636
Podnet: § 10 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 25.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/212
Dátum začiatku PK: 18.07.2019
Dátum konca PK: 24.07.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 17.07.2019
Ukončenie štádia: 17.07.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 18.07.2019
Ukončenie štádia: 24.07.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 25.07.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)