PI/2019/210 Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Daňové právo
Daň z pridanej hodnoty
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/014649/2019-731
Podnet: vlastná inciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 01.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/210
Dátum začiatku PK: 16.07.2019
Dátum konca PK: 31.07.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 16.07.2019
Ukončenie štádia: 16.07.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 16.07.2019
Ukončenie štádia: 31.07.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 01.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)