PI/2019/21 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 4827/2019-1.8
Podnet: Transpozície smerníc EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 08.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/21
Dátum začiatku PK: 25.01.2019
Dátum konca PK: 07.02.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 25.01.2019
Ukončenie štádia: 25.01.2019
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 25.01.2019
Ukončenie štádia: 07.02.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 08.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)