PI/2019/208 Návrh zákona č. ..../2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S06648-2019-OL
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 26.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/208
Dátum začiatku PK: 12.07.2019
Dátum konca PK: 25.07.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 12.07.2019
Ukončenie štádia: 12.07.2019
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 12.07.2019
Ukončenie štádia: 26.07.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 26.07.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)