PI/2019/206 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva Zoznam zdravotných výkonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S10815-2019-OKZV-2
Podnet: § 3 ods. 8 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti
službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 02.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/206
Dátum začiatku PK: 11.07.2019
Dátum konca PK: 01.08.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 11.07.2019
Ukončenie štádia: 11.07.2019
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 11.07.2019
Ukončenie štádia: 02.08.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 02.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)