PI/2019/205 Predbežná informácia k návrhu Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2019 – 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: KM-OPVA-2019/005975
Podnet: Podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 16.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/205
Dátum začiatku PK: 10.07.2019
Dátum konca PK: 15.08.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 10.07.2019
Ukončenie štádia: 10.07.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 10.07.2019
Ukončenie štádia: 15.08.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 16.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)