PI/2019/204 Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 304/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia č. 335/2018 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Podpora výstavby
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 21804/2019/SBPMR
Podnet: V súlade so zákonom č. .../2019 Z. z.
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 24.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/204
Dátum začiatku PK: 10.07.2019
Dátum konca PK: 23.07.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 10.07.2019
Ukončenie štádia: 10.07.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 10.07.2019
Ukončenie štádia: 23.07.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 24.07.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)